A LÉLEKMERÍTŐ TRÉNING ...

segítséget ad tudatossági szintünk emeléséhez, szituációs játékokon keresztül azzal, hogy begyakoroljuk a mindennapokban előálló konfliktus helyzetekre adott különböző egészséges válaszokat. A gyakorlás előrehaladtával egyre könnyebben kezeljük a minket ért érzelmi traumákat, és ennek következtében hamarébb felismerjük azokat a döntéseinket is, melyek nem a kívánt irányba hatnak. Nem utolsó sorban pedig megszű- nik elszigeteltségünk, és örömmel fedezzük fel magunkban a szeretetet, jóakaratot társaink iránt.

"Nem azzal szolgáljuk a világot, ha kicsinek képzeljük magunkat: arra születtünk, hogy lehetőségeinket megvalósítsuk. Amint hagyjuk, hogy saját fényünk szabadon ragyogjon, tudat alatt engedélyt adunk másoknak, hogy ugyanezt tegyék.” Nelson Mandela)

CÉLJA

- Olyan szemléletmód kialakítása, mely lehetővé teszi, hogy a naponta felmerülő feladatait – melyeket most nehéznek és problematikusnak érez – könnyebben és hatékonyabban tudja megoldani.
- Ön a kapcsolataiban megértést, együttérzést és elfogadást tudjon megélni. Mellérendelt kapcsolataiban megtalálja az egyensúlyt az alkalmazkodás és az önérvényesítés között, valamint hierarchikus kapcsolataiban megtalálja a középutat az utasítások teljesítése és az egyéniségének, emberiességének érvényre juttatása között.
- Közelebb kerülni, illetve rálelni egészséges lelki/szellemi középpontjára, melyből erejét, bölcsességét, szeretetét meríti – ezáltal szabaddá válni.

KINEK AJÁNLJUK ?

Cégeknek csapatépítéshez, magánszemélyeknek, csoportoknak, baráti társaságoknak - mindazoknak, akik jobb kapcsolatokat és több örömet akarnak megélni a munkahelyükön és a magánéletükben egyaránt.

Ön itt van most!

A GYAKORLATOK CÉLJA

A kellemetlen, negatív események tudatosítása, elfogadásának elősegítése.
Visszaszorítani a negatív szemléletmódunkat, tudatosan odafigyelni a pozitív dolgokra.
Objektivitásra való törekvés azáltal, hogy megszüntetjük azonosulásunkat a különböző érzelmeinkkel, helyzetekkel.
Megbocsátás önmagunknak és másoknak.
A tudattalan félelem felszínre hozásának, és a tudatos félelem feldolgozásának segítése.
Mindennapos gyakorlattá tenni a mások nézőpontjába való belehelyezkedést, együttérzést, megbocsátást, elfogadást.
Más - fizikai - nézőpontokba való belehelyezkedés, és az általuk kiváltott érzelmi élmény megélése, valamint belső érzékelésünk felerősítése.
Az akadályok, félelmek, és az ezzel kapcsolatos érzések, érzelmek tudatosítása.
Mások és önmagunk dicséretének, elismerésének, tiszteletének kifejezése.
Szakítás vagy elengedés? – Amikor véget ér egy kapcsolat!

MILYEN KÉSZSÉGEKET FEJLESZTENEK A GYAKORLATOK?

Saját nehézségeink elfogadásának képességét, figyelmet.
Objektív – elfogódottságtól és önzéstől mentes – nézőpontot.
A belátást és más emberek elfogadását.
A félelem feloldásának készségét.
Együttérző, beleérző és problémamegoldó képességet.
Mások és önmagunk elismerésére, tiszteletére való készséget.
Türelmet, elfogadást, belátást, analizáló képességet.

A foglalkozásokat minden alkalommal levezető vidám gyakorlatokkal, játékkal fejezzük be, ill. szükség szerint foglalkozás közben is játszunk, feszültségoldásként.

 

MILYEN KÉSZSÉGEKET FEJLESZTENEK A JÁTÉKOK?

Az energia átadását, belső érzékelést.
Bizalmat, együttérzést, belátást.
Beleérző képességet, kreativitást.
Ügyességet, gyorsaságot, örömre való képességet, leleményességet.
Problémamegoldó és koncentráló készséget.
Koncentrációt, megfigyelést.

TEMATIKA - GYAKORLATOK

A foglalkozásokon nem kitalál konfliktushelyzeteket dolgozunk fel, hanem azokat, amelyekben a részt vevők éppen benne vannak.

1. hét: Megbocsátás másoknak; Mások dicsérete
2. hét: Megbocsátás magunknak; Önmagunk dicsérete
3. hét: Átfordítós; Szobrász játék
4. hét: Kiegészítős; Bizalom
5. hét: Átfogalmazós; Hol a kapu?
6. hét: Félelemből szeretetbe; Harci puszi
7. hét: Változó perspektíva 1.; Rendhagyó üdvözlés
8. hét: Változó perspektíva 2. ; Kacsintós csalogató
9. hét: Elengedés 1.; Tájékozódás hang alapján
10. hét: Elengedés 2.; Gubancolódás
11. hét: Szakítás vagy elengedés? 1.; Szegény fekete cica
12. hét: Szakítás vagy elengedés 2.; Szemmel mutassuk meg
13. hét: Megbocsátás másoknak; Mások dicsérete
14. hét: Megbocsátás magunknak; Önmagunk dicsérete
15. hét: Kreatív álom 1.; Ki választott?
16. hét: Kreatív álom 2.; Lebegés

Bevezető áron: 3.000.-Ft/fő/alkalom
Létszám: 4-8 fő
Alkalom: 10 (heti 1 x 3-4 óra; létszámtól és témától függően)
A tréning óraszáma: 48, a következő felosztásban:
- Negatív gondolatok, érzések, tudatalatti programok felcserélése pozitívokra: 9 óra
- Megbocsátás: 12 óra (6 óra a tanfolyam elején, 6 óra a végén)
- Félelem oldása: 3 óra
- Együttérzés, elfogadás: 12 óra
- Megértés, elengedés: 6 óra
- Vágyak megvalósítása: 6 óra

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS, ILL. TANFOLYAMRA VALÓ JELENTKEZÉS:
Batta Évánál telefonon: +36-20/384-8888 és/vagy e-mailben: ezotaro1@gmail.com

A konfliktuskezelésre többféle megoldás létezik, de csak egy az, amelyik valóban célba ér. Az igaz, hogy ez az egy a legnehezebb: felfedni és elfogadni, hogy a konfliktus, a megoldatlan probléma belül oldható meg - kívül csak az jelenik meg, amivel dolgunk van.
A Lélekmeríto tréning egyszeru gyakorlataival abban segít Önnek, hogy felfedezze és feldolgozza azokat a lelki sérüléseit, amelyek már megértek arra, hogy elengedje oket, tanulva a történtekbol. Ezek a gyakorlatok könnyen elsajátíthatóak, mégis felfordítják az Ön életét - a Szeretet kerül felülre!